Vejene

Problemer?
Har du problemer med vejene eller dræn / afvanding af området skal du kontakte vejformanden eller en anden fra bestyrelsen.

Vedligeholdelse.
Vedligeholdelse af vores veje er en vigtig opgave som bestyrelsen har stor opmærksomhed på. 

Udover at sikre hullerne på vore veje fyldes ud og "toppes" påhviler det også grundejerne at køre mindre end 20 km/t, da vi ellers hurtigt får de "gamle" plus nogle nye huller tilbage og så er det nytteløst arbejde og spild af dine kontingent indbetalinger. 
Din kørselsadfærd er derfor vigtig for at vi alle har nogle pæne og gode veje.

Der udlægges løbende grusdepoter så den enkelte grundejer selv kan udbedre vejen udfor sin parcel. Det er hjælp til selvhjælp. Større afretningsarbejder tager bestyrelsen initiativ til betalt over vores kontingent.

2 gange om året afhøvles de grusveje som trænger til vedligeholdelse og huller fyldes op af vores stedlige entreprenør. I forsommeren udlægges der støvbinding så en tør og varm periode ikke får området til at ligne en storm over Sahara.

Fart.

Undlad at køre hurtigt bare fordi de er pæne og uden huller - gør du det - kommer hullerne hurtigt tilbage igen. 

Der er hastighedsbegrænsning på MAX. 20km/t på alle foreningens veje.


Beskæring ved offentlig vej og vendepladser.

Alle grundejere, hvis ejendom ligger op til en offentlig vej, sti eller fortov, skal være opmærksom på, at man er forpligtet til at holde beplantning, træer, buske, hæk m.v. helt inde på egen grund, så den ikke vokser ud over fortovs-, vej- eller rabatarealet.

Grundejerforeningen er forpligtet til at rette henvendelse til de ejendomme som ikke overholder disse simple regler. Hvis evt. påtale ikke efterleves vil kommunen for grundejerens regning bringe forholdene i orden.

Nederst på siden findes et større billede under vedhæftede filer.
Strandagerą
Jan Brinkmann Andersen,
28. maj 2010 15.13
Comments