Vedligeholdelse af området

Grundejerforeningens område er hovedsagelig hævet havbund, og ligger derfor lavt, hvorfor det er nødvendigt at dræne og vedligeholde vejene for at undgå, at der kommer til at stå vand på området og de enkelte parceller, herunder at kloakkerne ikke "flyder" over.

Dette er en af bestyrelsens vigtigste opgaver tillige med at foranledige vedligeholdelse af områdets veje og fællesområde som et attraktiv sted i overensstemmelse med områdets formål.

Noget af arbejdet påhviler imidlertid også grundejerne såsom at beskære træer ud til vejene aht. post og renovation men også for at området fremstår som velholdt og indbydende for sælgere og købere. 

Mød derfor op når bestyrelsen og foreningen kalder. 

F.eks. i 2017 nærmere bestemt den 12. maj mødes vi kl. 10:00 for at sætte borde og bænke frem og sætte forlængelsen badebroens landgang på plads.



Comments