2010

Foreningens generalforsamling i 2010 er den 15.maj kl. 10.00 i Odden forsamlingshus.


Indkaldelse til generalforsamlingen med bilag er udsendt ultimo april 2010.


Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Vedlagt udsendelsen

 

4. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent.

Vedlagt udsendelsen

 

5. Forslag fra medlemmer.

Forslag fra medlemmerne samt bestyrelsens forslag til behandling af disse, se bagsiden.

 

6. Valg. 

Bestyrelse:

På valg er:  Formand  Ib Gunnar Larsen og

 Næstformand Frederik Lerche

 Følgende er ikke på valg i år:

 Kasserer:  Ole Helbo Esbensen

 Sekretær: Per Larsen.

 Dræn og veje: Willy Jensen

Bestyrelsessupleanter:

                    Jan Parby og Tommy Svendstrup

Revisorer:  Ida Larsen og Ove Ejlersen

 Suppleant:  Hans Kurt Aggergaard Jørgensen

 

7. Eventuelt. 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Ib Gunnar Larsen

Bestyrelsesformand

 

Obs! Der bydes på frokost i forlængelse af generalforsamlingen.

 

Deltagelse i frokosten bedes senest den 11. maj meddelt med antal personer til:

 

Ib Gunnar Larsen: tlf. 41428486; arb. 22750410; Mail:  igl@danskenergi.dk

 

Comments