2005

Indkaldelse til Generalforsamling

i Odden forsamlingshus

Lørdag den 7. maj 2005 kl. 10.00

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Forslag fra bestyrelsen:

            Budgetfremlæggelse og fastsættelse af kontingent.

5.   Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag

                     

6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

            På valg er:

            Best.medlem:                       Tom Schjerlund

Best.medlem:                       Ib Gunnar Larsen

Kasserer:                             Carsten Parby

7.   Valg af suppleanter til bestyrelsen.

            På valg er:                            Ruth Larsen og Pauli Nygaard

8.   Valg af 2 revisorer.

            På valg er:                             Ole Esbensen

                                                        Charlotte Ketelsen

            Valg af revisorsuppleant:         Erling Grün

9.   Eventuelt.

Foreningen er vært ved en kop kaffe med brød og en øl/vand.

 

14. april 2005

På bestyrelsens vegne

Karl Bogut

 

Ċ
2005gf.PDF
(1320k)
Jan Brinkmann Andersen,
29. apr. 2011 14.50
Comments