Regler i naturen

På stranden


  1. Der er adgang til næsten alle danske kyststrækninger hele døgnet rundt, og man må her færdes til fods .
  2.   private strande skal der være mindst 50 m til nærmeste beboelses bygning, hvis man vil tage ophold eller bade.
  3. Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden.
  4. Det er forbudt at køre i bil på stranden, undtagen nogle få steder på den jyske vestkyst, hvor skilte fortæller om reglerne.
  5. Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1. september til 31. maj.
  6. Hunde må gerne være på stranden, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september, og hvor der er græssende husdyr.

 

Med hund i naturen


Vil du lufte hunden i naturen, skal den være i snor. Det er sund fornuft og det siger Naturbeskyttelsesloven også,

 

...fordi de vilde dyr stresses


Løse hunde kan skræmme og stresse dyrene i naturen. Blot lugten af en hund kan betyde, at nogle dyr for en tid ikke tør vende tilbage til græsnings stedet eller til ungerne. En løs hund kan blive omstrejfende, og det sker, at omstrejfende hunde skambider dyr.

 

...og fordi nogle mennesker er bange


Mange børn og voksne er bange for hunde, og de skal også kunne færdes trygt i naturen. De kan ikke vide, at netop din hund aldrig ville gøre dem fortræd.

 

Uden snor – men under kontrol og ansvar


Nogle steder er det lovligt at gå en tur med sin hund uden snor. Hunde skal dog altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. Du må lade hunden være løs – men kun hvis den er under fuld kontrol.

 

På stranden fra 1. oktober til 31. marts


Fra april til og med september skal hunde således være i snor på strandbredden. 

På en del strande er der dog helt forbud mod at medtage hunde – læg derfor altid mærke til en evt. lokal skiltning.

 

Opsamling af sand og sten på stranden


Må man tage sand og sten på stranden?

Det er et spørgsmål, der ofte stilles til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Det må man sådan set godt, så længe det drejer sig om småting, d.v.s. ting, som man umiddelbart kan føre med sig uden hjælpemidler. 

En gammeldefinition fra jyske lov på begrebet ”småting” er: ”Det, man kan have i sin hat”. Men hvis man tager sand eller sten fra en privat ejendom, bør man i princippet spørge ejeren. 

Selv om der formentlig findes en bagatelgrænse for, hvad man kan tage med uden at spørge først, har ejeren nok en ret til at forbyde, at man tager noget med sig.

 

Uden for ”Højeste daglige vandstandslinie” er man på ”Søterritoriet”, der ejes af staten. Her er der tradition for, at man må tage småting som sand og sten m.v. med sig.

 

Inden for ”Højvandslinien” tilhører grunden den ejer, der har jorden inden for strandbredden, så her gælder den private ejendomsret. 

Hvor det offentlige ejer baglandet, f.eks. ud for Skov- og Naturstyrelsens klitplantager, må man normalt også tage småting med sig fra hele strandbredden, men ikke fra klitterne.

 

Uddrag fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

 

Comments