Tømning af hus- og samletank


Uge

Tømningsområde


46


Strandjægervej - Strandkrogen


47


Brokbjergvej - Strandagervej - Strandbovej - Strandhagevej - Strandhyttevej - Strandlodsvej - Strandmarksvej - Strandtoften - Strandvænget 


48


Strandstien


Hvem er omfattet af ordningen?
Alle ejendomme, som er registreret med en samletank eller en hustank, septiktank eller trixtank, er automatisk tilmeldt ordningen. 
Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 3. december 2007 ændringer af tømningsregulativet for bundfældningstanke. Det betyder, at tankene nu skal være i terræn samt at muligheden for at bestille ekstratømning helt udgår..

Hvad omfatter ordningen?
Hustanke ved sommerhuse tømmes én gang hvert 3. år. Hvis sommerhuset bruges som helårshus, er det i denne forbindelse en helårsbolig.
Tømning af samletanke tømmes kun efter bestilling.
Det er muligt at bestille tømning af køkkenbrønd og ekstraydelser. Ekstraydelser skal helst bestilles 14 dage før første dag i tømningsugen.

Hvad foretages i forbindelse med tømningen?
I forbindelse med den obligatoriske tømning foretager slamsugeren kontrol af tanken for fejl og mangler, fx knækkede T-rør og revner og brud i tanken. Husejeren får besked, så det kan renoveres inden næste tømning.
Efter tømningen bliver slammet kørt til renseanlægget, hvor det behandles sammen med det øvrige spildevand.
Kan vi ikke opnå adgang til din tank, er der tale om en ”forgæves tømning”, som betales særskilt.
Hvis der er jord oven på dækslet, skal det fjernes, så man kan se, hvor tanken ligger. Er der flere dæksler, eller er dækslet svært at finde, skal det markeres tydeligt, fx med en pind. Det er ikke nødvendigt, at du som ejer er til stede ved tømningen af din tank.

Hvor bestiller du tømning m.m.?
Du kan bestille tømning og ekstraydelser hos:
Odsherred Kloakforsyning
Adelers Alle 198 B
4540 Fårevejle
59 65 35 00
Telefontid:
Mandag – onsdag 8.30-15.00
Torsdag 9.30–15.00
Fredag 8.30-11.00
Bestilling af akutte tømninger af samletanke kan ske på lørdage, søndage og helligdage fra kl. 8.00 til 11.00.
Tømninger, der er bestilt inden kl. 11.00, foretages så vidt muligt inden for 24 timer.
Det koster 100 % ekstra, hvis: Du bestiller efter kl. 11.00 og vil have tømt samme dag Du skal have tømt i weekender eller på helligdage

Takster for tømning af samletanke og ekstraydelser
Tillæg for forgæves kørsel = 200 kr.

Ydelser som opkræves over ejendomsskatten:
Fast årligt bidrag
Årlig tømning af bundfældningstanke – helårsbeboelse = 500 kr. 
Hvert 3. år tømning af bundfældningstanke – sommerhus = 200 kr.
Tømning af samletanke = 250 kr.

Læs Odsherred kommunes tømingsfolder -> læs her

Comments