Sommerhus benyttelse

Udlejning af sommerhus 

Du kan frit udleje dit eget sommerhus, dog maksimalt i 30 uger om året. Det er også tilladt at udleje 1-2 fritidsboliger, hvis du som ejer selv benytter husene nogle uger om året, og udlejningen ikke har karakter af erhvervsvirksomhed.

Sommerhuse som helårsbolig

Ejer du et sommerhus eller et kolonihavehus, gælder der regler for, hvor længe du må bo i huset per år. Du må ikke bo i din fritidsbolig (sommerhus eller kolonihavehus) hele året, hvis den ligger i et område, der er udlagt til sommerhuse. Fra den 1. oktober til 31. marts må du kun overnatte i dit sommerhus under kortvarige ferieophold af højst 3-4 ugers varighed, dog højst 13 uger i alt. 
Hvis du har adresse i dit sommerhus per 1. oktober, vil din kommune kræve, at du flytter til en helårsbolig inden 14 dage. Hvis du ikke følger din kommunes anvisning, skal din kommune indgive politianmeldelse, og du vil blive afkrævet dagbøder, indtil du fraflytter sommerhuset. 
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation, så et sommerhus kan anvendes til helårsbolig. Dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere bliver brugt til helårsbeboelse. 
Hvis du har fået tilladelse eller dispensation til at bruge din helårsbolig til sommerhus eller omvendt, kan du miste tilladelsen eller dispensationen. Du kan miste din tilladelse, hvis du ikke har gjort brug af tilladelsen tre år i træk. 

Tilladt for pensionister

Hvis du er pensionist, må du bo i dit sommerhus året rundt, hvis du: 

  • Har ejet ejendommen i mindst 8 år
  • er fyldt 65 år 
  • er pensionsmodtager (herunder tjenestemandspension), 
    der er fyldt 60 år 
  • er førtidspensionist eller 
  • er efterlønsmodtager.

Det er desuden en betingelse, at ejendommen er i ordentlig stand. 


 

Comments