Renovation og den grønne....

Nyt om dagrenovationen:

Miljø- og Teknikchefen indstiller, at følgende ordninger vedtages og der forberedes udbud af dagrenovationsordninger, således at ordningerne er harmoniseret og bringes i drift pr. 1. januar 2009:

 ·        Dagrenovation - Sommerhuse: Afhentning hver 14. dag med undtagelse af ugerne 23-35, hvor der afhentes ugentligt. Beholdertypen er spande med chip og kan placeres 5 meter inden på egen grund fra skel, såfremt adgangsforholdene er i orden. Beholderne er ejet af kommunen og der er mulighed for frivillig hjemmekompostering, idet borgerne kan låne en kompostbeholder af Odsherred Kommune.

Fra: Dagsorden 12-11-2007 (Miljø- og Teknikudvalget)

Dagrenovations regulativ klik her

Og den lille 2018 grønne fra kommunen klik her

Og tømning af septitank i 2018 klik her


Afhentning af dagrenovation fra ejendomme med sommerhusrenovation sker: 
1 gang om ugen i perioden 1. april til 31. oktober og herefter hver 14. dag resten af året.

Ekstra sække: Har du lejlighedsvis mere affald, end der kan være i sækken, kan der i Brugsen i Havnebyen købes ekstra sæk påtrykt ”ekstra”. Pris pr. sæk = 30 kr.

Tømningen foretages af: HCS A/S Renovation, tlf. 43 29 96 25

Comments