Renovation og den grønne....

Nyt om dagrenovationen:

Miljø- og Teknikchefen indstiller, at følgende ordninger vedtages og der forberedes udbud af dagrenovations ordninger, således at ordningerne er harmoniseret og bringes i drift pr. 1. januar 2009:

Dagrenovation - Sommerhuse: Afhentning hver 14. dag med undtagelse af ugerne 23-35, hvor der afhentes ugentligt. Beholder typen er spande med chip og kan placeres 5 meter inden på egen grund fra skel, såfremt adgangsforholdene er i orden. Beholderne er ejet af kommunen og der er mulighed for frivillig hjemmekompostering, idet borgerne kan låne en kompostbeholder af Odsherred Kommune.

Fra: Dagsorden 12-11-2007 (Miljø- og Teknikudvalget)

Dagrenovations regulativ klik her

Og den lille 2020 grønne fra kommunen klik her

Og tømning af septitank i 2020 klik her
Comments