Byggeri

i sommerhusområder

Vil du bygge nyt sommerhus, bygge til et sommerhus eller opføre garage, udhus, overdækket terrasse o.l. i forbindelse med et byggeri, skal du overholde blandt andet:

  • reglerne i Bygningsreglement for småhuse af 15. september 1998, inkl. senere tillæg
  • bestemmelser i lokalplaner for området, hvis der er nogen
  • evt. private private deklarationer (servitutter), som kan indeholde krav til bebyggelsen

Hos Erhvervs- og Byggestyrelsen kan du se det gældende Bygningsreglement for småhuse af 15. sep. 1998, bl.a. med mulighed for udskrift af illustrationer.

Byggetilladelse 
Du skal søge byggetilladelse, hvis du vil bygge nyt eller udvide boligarealet i et sommerhus. Det gælder også, hvis udvidelsen sker i form af et gæstehus. Du skal også søge byggetilladelse, hvis du vil opføre garage, udhus o.l. over 50 m2.

Gæstehuse 
Gæstehuse, uanset størrelse, er ikke småbygninger, så dem skal du altid søge byggetilladelse til.

Anmeldelse 
Du kan "nøjes med" en anmeldelse, hvis du vil opføre eller udvide garager, udhuse, overdækket terrasse o.l. indtil højst 50 m2 hver. Det kræver indsendelse af ansøgning med tegninger inden byggearbejdet påbegyndes.

Småbygninger 
Småbygninger på højst 10 m2 (fx drivhuse, legehuse, udhuse o.l.) skal ikke anmeldes, men kan opføres efter reglerne i Småhusreglementet.

Dispensation 
Hvis et byggeri kræver en dispensation fra lokalplan eller bygningsreglement, skal du selv søge den.

Hvis et byggeri forudsætter tilladelse i henhold til en privat deklaration, skal du selv sikre dig de påtaleberettigedes samtykke, inden byggeriet påbegyndes.

Læs om energikrav til ny-, til- og ombygninger.
 
Byggesagsgebyrer 

Du skal betale gebyrer for at få behandlet en sag om opførelse af enfamiliehus, sommerhus, gæstehus m.m. (Takster)


 

Comments