Afbrænding

Regler for afbrænding 2011

Iflg. den lille grønne fra 2011 er det nu FORBUDT at foretage afbrændning i sommerhusområder.

Læs side 22 i den lille grønne som er vedhæftet nederst på siden.


---------------------------------- o o o ------------------------------------


Regler for afbrænding 2010:
I sommerhusområder er det i vinterperioden 1. oktober - 1. marts tilladt at foretage afbrænding af mindre mængder haveaffald (maks. 200 l) fra egen ejendom. Afbrænding af øvrigt affald er ikke tilladt.
Husk! Afbrændingen må ikke give anledning til røggener hos naboerne.

Afstandsregler:
• 30 meter fra lyngklædte arealer og sammenhængende nåletræsbeplantning.
• 30 meter fra bygninger med let antændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brænde, brandfarlige væsker, flaskeglas mv.
• 10 meter fra alle hårdttækte bygninger.

Ved enhver afbrænding skal der altid være slukningsmidler klar.

Grill:
Pas på ved brug af grill!
Grill kun på et område med et egnet ubrændbart underlag, som fliser, grus el. lign. Brug kun en anerkendt optændingsmetode og egnet grillbrændsel. Brug aldrig sprit til optænding.

Hav vand parat til slukning.

Læs Odsherred kommunes Regulativ for afbrænding -> se vedhæftede filer nederst.... 

Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
14. jan. 2011 14.23
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.28
Comments