Praktiske oplysninger

Husk at beskære jeres buske og træer ud mod vejen, så renovationsvognene m. fl. kan komme forbi.

Der er desværre enkelte som glemmer det og hvis man glemmer det formeget, vil der blive taget initiativ til at få det bragt iorden for den enkelte grundejers regning.

 

Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen og kystdirektoratet angående gener fra færgen og til kommunen angående gener fra Odsherred Byg.


 

Klik herunder

Bemærkninger (forældede oplysninger fjernes  løbende).
Odsherred kommuneGenerelle oplysninger fra kommunen
Den lille grønneKommunen udgiver forskellige publikationer bl.a. "Den lille grønne" som indeholder datoer for storskraldsordningen
Rute 21 den nye vej mod oddenPå denne side kan du følge med i nyheder om den nye motortrafikvej Rute 21, som Vejdirektoratet anlægger i perioden 2010 til 2013 fra Tuse ved Holbæk til Kirkeåsvejen nord for Vig.
Tanker om en vandresti i Odsherred
En vandresti hen over Odsherred-buerne fra Dragsholm Slot i syd til Lumsås i nord er en af de tanker, en netop nedsat Styregruppe for fremme af Geopark Odsherred har drøftet for at fastholde interessen og synligheden over for offentligheden af projektet, som ellers har en længere tidshorisont.

I Kommuneplanen er en Unesco Geopark nævnt som et af fyrtårnene i kommunen, og som følge heraf er nu nedsat en styregruppe
GPS station på Odden lige ved genbrugspaldsenVil vandet stige med en meter om hundrede år, og skyldes det klimaforandringer? Eller vil landet synke eller tilsvarende hæve sig over samme periode? 
Nye regler for brug af åben ild og lys.

Ny bekendtgørelse om brug af åben ild og lys mv. trådte i kraft 15. oktober 2009. Det betyder bl.a nye regler for brug af grill, ildsteder og rygning.

Sommerhus grundejerforenings-møde 2009
Over 200 fritidsborgerrepræsentanter var lørdag den 8. august 2009 mødt frem i Hallen i Vig for at få den seneste information fra kommunen og stille spørgsmål om alt fra skraldespande, hjertestartere og hastighedsbegrænsninger på sommerhusvejene til kloakering og bjørnekloer.
Yderligere 2 hjertestartere er opsat

Odden Sogns Beboerforening indviede fredag den 2. oktober 2009 to nye ekstra hjertestartere

Spildevandsplaner for ikke kloarkerede sommerhus-områder

Byrådet vedtog d. 30. juni 2009 'Tillæg nr. 1 til gældende spildevandsplaner'.

Tillægget beskriver kloakering af sommerhusområder samt centralisering af renseanlægsstrukturen.