Lov og ret


Naturbeskyttelsesloven

Omfatter bl.a. vores fællesareal. Der sættes her grænser for, hvad vi kan tillade os.

Hegnsloven
Træer og buske i skel

Vandløbsloven
Vandløbsloven omfatter vores drænsystem. Alle, der har et dræn på grunden, er 'bredejere', med de forpligtelser, det medfører.

I praksis fungerer det sådan, at bestyrelsen sørger for vedligeholdelsen af det samlede nye drænsystem.

I forbindelse med sagen om Vejdirektoratets ret til at udlede vand til foreningens dræn, blev denne lov gransket nøje.

Miljøbeskyttelsesloven
Klik på nedenstående vedhæftede filer og læs uddrag af ovenstående love.

Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.47
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.46
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.49
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.47
Comments