Opslagstavlen‎ > ‎

Oktober 2013 - Vedl. af dræn

indsendt 13. okt. 2013 03.21 af Jan Brinkmann Andersen
Bestyrelsen vil den kommende tid gå drænene efter og om fornødent spule dem. De enkelte grundejere som har dræn løbende igennem deres grund skal være opmærksom på at der over på drænene ikke står træer og buske indenfor 2 meter. Hvis det er tilfældet og entreprenøren ved gennemgang finder rødder i drænene der skal fjernes, bliver udført for den enkelte grundejers regning.
Vi skal derfor opfordre til at man lige checker at alle træer og buske ovenpå evt. fælles dræn er fjernet.
Bestyrelsen

Comments