Opslagstavlen‎ > ‎

Jubilæumsdagens forløb

indsendt 24. jul. 2016 06.31 af Jan Brinkmann Andersen   [ opdateret 24. jul. 2016 06.47 ]
Heldigvis var vejret med vores 50 års jubilæum og de ca. 40 som deltog i arrangementet.
Flere som kendte lidt til foreningens mangeårige historie, herunder tidligere formænd og bestyrelsesmedllemmer, deltog i arrangementet. 

Efterfølgende gav man udtryk for stor glæde over arrangementet og at bestyrelsen huskede 50 års jubilæet, ligesom flere ønskede at foreningen også fremover ville tage initiativ til sammenkomster på Stranden.

Som anført i indkadelsen, blev der afholdt en lille konkurrence om hvem der kunne gætte flest rigtige, om de vigtigste begivenheder i foreningens historie, ligesom bestyrelsen spurgte om man havde et bedre forslag til navn for strandområdet eller "fællesarealet" som det hedder i daglig tale.

Flere forslog det meget betegnende ord "Strandengen" som fint harmonerer med det området i fredningshenseende er. Bestyrelsen vil tage forslaget med til drøftelse på sit næste møde.

Tak for en dejlig dag med medbragt mad, grilning, dejlige kager, kaffe og godt humør samt børneskak.

Nederst er vedhæftet konkurrencen med svarerne
God sommer.Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
24. jul. 2016 06.31
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
24. jul. 2016 06.31
Comments