Opslagstavlen‎ > ‎

Bestyrelsen besigtiger området 27.06.2010

indsendt 26. jun. 2010 16.16 af Jan Brinkmann Andersen   [ opdateret 28. jun. 2010 15.03 ]
På bestyrelsesmødet den 22.06.2010 besluttedes det at den nyvalgte bestyrelse vil føre en mere aktiv politik overfor områdets udseende og tilstand. Bestyrelsen vil have større fokus på veje, dræn, beskæring og fælles arealet.

Første indsats områder er beskæring, dræn og fælles arealet.
3 bestyrelses medlemmer var lørdag formiddag bevæbnet med koben, spade, kamera og papirer i kampen for bedre dræning af foreningens område, kortlægning af drænene og et check af hvor der hænger træer og grene ud over vejene, så fremkommeligheden er besværliggjort for større biler med lovlig adgang til området.

Arbejdet tog det halve af dagen, hvor der også var planlagt drøftelser om hvordan foreningens fællesareal skal se ud i fremtiden.

  

Beskæring ved vej.
Bestyrelsen har i samarbejde med kommunen besluttet at gøre en ekstraordinær indsats overfor de grundejere som har grene og træer hængende ud over vejen mere en loven tilsiger. Alle grundejere vil få tilsendt en opfordring til at kontrollere at beplantningerne holdes fri af vejen. Du kan klikke her for at se hvordan reglerne er

De grundejere som ikke bringer forholdene i orden vil senere blive kontaktet af kommunen som på grundejerens regning vil bringe forholdene i orden. Husk at også bortkørsel af grene efterfølgende er for egen regning - de bliver lagt i indkørslen.

Dræn og fælles areal
Det næste stykke tid vil gå med tegning af områdets dræn og nærmere planlægning af fælles arealet. Mht. drænenes tilstand var de generelt gode, men der var dog et enkelt dæksel som var tjenelig til udskiftning på Strandtoften. Endvidere konstaterede bestyrelsen at 4 af de over 35 brønde var stoppede eller næsten stoppede så de står først i køen til at blive spulet til efteråret.

Kloarkvand
Bestyrelsen bemærkede også at der et par enkelte steder var ledt kloark vand ud i drænene, hvilket er strengt forbudt. Grundejerne som er ansvarlige for dette står til en alvorlig advarsel for at bringe det til ophør. 
Vi kan som grundejerforening IKKE acceptere at der udledes kloark vand ud til stranden - uanset hvor lidt det er.

Vandanalyse
Bestyrelsen vil få foretaget en vandanalyse af drænvandet som ledes ud til stranden. Vandet må kun indeholde vand der er drænet fra området og KUN dræn vand må finde vej til drænene. Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for at loven herom overholdes. Har nogen dårlig samvittighed er det tid for at få den lettet inden Grundejerforeningen for grundejerens regning får rettet op på forholdene. Vi skal nødig have at nogen bliver inficeret med colibakterier ved stranden.

Comments