Opslagstavlen‎ > ‎

02-04-2015 Tilstoppede dræn

indsendt 6. apr. 2015 01.36 af Jan Brinkmann Andersen
Bestyrelsen har desværre konstateret at der nogle steder i området er til stoppede dræn som skyldes at bevoksningen i en afstand på 2m på hver side af hoveddrænet er fyldt med rødder. De pågældende grundejere har pligt til at holde området rent for buske og træer, i modsat fald vil grundejerforeningen beskære i selve drænet for at vandet kan passere på ejerens regning. En beskæring koster typisk kr. 10.000,00. 
Hvis du ikke har sørget for beskæring er det på høje tid at få det klaret inden vækstsæsonen starter.
Er du i tvivl om drænets placering kan du se tegningen på vedr. af området under dræn.

Comments