Opslagstavlen

Bemærk at du kan abonnere på nyhederne via RSSfeed
Denne opslagstavle/arkiv bliver løbende opdateret med de nyeste informationer som vedrører grundejerforeningen eller det nære område.

Hvis du har en relevant nyhed du vil dele med andre så kontakt webmasteren på webmaster@strandager.net, så vil den blive bragt på siden.

Du er mere end velkommen til at kontakte en i bestyrelsen hvis du har lyst til at hjælpe med til noget forenings arbejde. Der er arbejde til alle lige fra det meget lette til det svære. 
Mail til jba4576 @ gmail.com

18.04.2017 Badebroen er opsat

indsendt 24. apr. 2017 12.31 af Jan Brinkmann Andersen   [ opdateret 24. apr. 2017 12.59 ]


Så er det igen blevet forår, selvom det stadig er noget koldt og blæsende. 
Pga. der var pålandsvind på Kattegatsiden, valgte de friske medarbejdere fra NBC marine at opsætte vores badebro på læsiden. Det forløb helt uden problemer i år.
Der mangler endnu at blive opsat landgangsbroen til de dårligt gående, men det er aftalt til den 12. maj 2017 kl. 10:00 på generalforsamlingen. Vi skal også bruge nogle der er friske på at stille borde og bænke frem så vi og vore gæster kan nyde den smukke udsigt.
.
Det er bestyrelsen håb at vi bliver nok som vil hjælpe med at få påsat den 5 meter lange træbro og opsat borde og bænke.
Vi ses måske den 12. maj 2017 kl. 10 på stranden.

31.10.2016 Badebroens nedtagning

indsendt 1. nov. 2016 13.50 af Jan Brinkmann Andersen   [ opdateret 27. apr. 2017 03.14 ]

Så er badebroen efter en god sæson taget ind for vinteren. Vi har haft et stort besøg på fællesarealet, hvilket alene kan ses af at vi i år har fået tømt de 2 skraldespande 6 gange i løbet af sommeren. Formålet med fællesarealet er at det bliver brugt og det kan vi ikke klage over.
Vi håber den planlagte udvidelse næste år bliver en realitet.Jubilæumsdagens forløb

indsendt 24. jul. 2016 06.31 af Jan Brinkmann Andersen   [ opdateret 24. jul. 2016 06.47 ]

Heldigvis var vejret med vores 50 års jubilæum og de ca. 40 som deltog i arrangementet.
Flere som kendte lidt til foreningens mangeårige historie, herunder tidligere formænd og bestyrelsesmedllemmer, deltog i arrangementet. 

Efterfølgende gav man udtryk for stor glæde over arrangementet og at bestyrelsen huskede 50 års jubilæet, ligesom flere ønskede at foreningen også fremover ville tage initiativ til sammenkomster på Stranden.

Som anført i indkadelsen, blev der afholdt en lille konkurrence om hvem der kunne gætte flest rigtige, om de vigtigste begivenheder i foreningens historie, ligesom bestyrelsen spurgte om man havde et bedre forslag til navn for strandområdet eller "fællesarealet" som det hedder i daglig tale.

Flere forslog det meget betegnende ord "Strandengen" som fint harmonerer med det området i fredningshenseende er. Bestyrelsen vil tage forslaget med til drøftelse på sit næste møde.

Tak for en dejlig dag med medbragt mad, grilning, dejlige kager, kaffe og godt humør samt børneskak.

Nederst er vedhæftet konkurrencen med svarerne
God sommer.50 års Jubilæum

indsendt 17. jul. 2016 03.22 af Jan Brinkmann Andersen   [ opdateret 17. jul. 2016 03.24 ]

Kom og vær med til at fejre jubilæet lørdag 23. juli 2016 kl. 13.30

foreningens fællesareal ved stranden.Tag familie og venner med. 
Det er et gør det selvarrangement, hvor I medbringer borde og stole (vi hjælper, hvis der er behov), 
frokost, te og kaffe til eget forbrug. Foreningen sørger for drikkevare til alle og tilstræber at lave et langt bord til alle. 
Har I tid, så bag en kage til det fælles kagebord. 

Børnene kan møde nye legekammerater, spille fodbold, rundbold eller andet. 
Medbring bolde, bat mv. som I har lyst til at dele med andre 
Voksne kan deltage i legene, hvis I får lyst. 

Arrangementet kan blive aflyst, hvis der er udsigt til heldags-styrt-regn. Byger klarer vi måske med et telt. 
Medbring gerne parasoller, solcreme, badebukser og klipklapper til eget forbrug 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor der er mulighed for at møde nye venner og legekammerater 
- og andre kan fortælle røverhistorier fra den gang hvor der kun var marker, ingen træer og det altid blæste en halv pelikan. 

Vi ses – alle er meget velkomne. Bestyrelsen


01-07-2016 Nyt fra SOL

indsendt 1. jul. 2016 01.17 af Jan Brinkmann Andersen

På opfordring fra SOL-medlem Poul Dengsøe vil jeg gøre jer opmærksomme på, at der findes et ’nyt’ referat fra SOLs møde den 25. maj. Referatet findes her - http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=meetings&CommeteeId=81

Hvis du i fremtiden ønsker at modtage besked om nye dagsordener/referater fra Odsherred Kommune, kan du oprette abonnement her -  http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=welcome

30-06-2016 Referat fra GF

indsendt 1. jul. 2016 00.50 af Jan Brinkmann Andersen

Ref. fra generalforsmalingen er lagt på siden for 2016. 
På fanen generalforsamlingen og referater ude til venstre i navigationen findes referatet.
Link til siden hvor du finder referatet nederst:

20-04-2016 Indkaldelse til GF

indsendt 20. apr. 2016 08.58 af Jan Brinkmann Andersen

Det er snart tid til foreningens årlige generalforsamling som afholdes den lørdag den 14. maj 2016 kl. 10.30. 
Bestyrelsen håber meget du/I vil afsætte tid til at deltage, som afsluttes med en frokost i hyggeligt samvær med dine naboer i området.

Husk tilmelding, hvis du ønsker at deltage i frokosten.

På siden med indkaldelsen til generalforsamlingen finder du både indkaldelsen og alle de tilhørende dokumenter. 
God læsning med håbet om at vi ses til en god debat....

05-01-2016 Omfattende gennemgang af dræn

indsendt 5. jan. 2016 14.26 af Jan Brinkmann Andersen

Vand, vand og atter vand.....
Bestyrelsen har besluttet at foretage en større gennemgang af vores 2 hovedræn, pga. de store regnmængder i efteråret og vinterens forløb. Det har vist sig at være på høje tid, da flere dræn var groet til med rødder, så selve opgaven med at skære rødderne ud og efterfølgende spule rørene har været så stor en opgave at vi sammen med spuler firmaet startede på det i december og forventer først at afslutte arbejdet i januar.

I efteråret 2016 bliver det side drænenes tur.

HUSK at man som grundejer har pligt til at holde en zone fri for træer og buske på begge sider af et dræn - læs mere under dræn på hjemmesiden.
Det kan være dyrt ikke at overholde dette lovkrav.

02-04-2015 Tilstoppede dræn

indsendt 6. apr. 2015 01.36 af Jan Brinkmann Andersen

Bestyrelsen har desværre konstateret at der nogle steder i området er til stoppede dræn som skyldes at bevoksningen i en afstand på 2m på hver side af hoveddrænet er fyldt med rødder. De pågældende grundejere har pligt til at holde området rent for buske og træer, i modsat fald vil grundejerforeningen beskære i selve drænet for at vandet kan passere på ejerens regning. En beskæring koster typisk kr. 10.000,00. 
Hvis du ikke har sørget for beskæring er det på høje tid at få det klaret inden vækstsæsonen starter.
Er du i tvivl om drænets placering kan du se tegningen på vedr. af området under dræn.

28-03-2015 Politi anmeldelse af kommunen

indsendt 28. mar. 2015 15.11 af Jan Brinkmann Andersen

Kurt Winsløv formand for Vejlaget Grøftekanten og Grundejerforeningen Skovhagen har meldt kommunen til politiet, da de efter hans opfattelse ikke overholder gældende lovgivning. At kommunen kun er interesseret i at opkræve skatter og ikke vedligeholde sommerhusområderne har vi mange beviser på, men det nye er at tømningsordningen ikke er lovmæssigt iorden, hverken i sin udformning eller økonomien.
Begge anmeldelser til henholdsvis poltiet og ombudsmanden er vedhæftet.....

1-10 of 63