Forside


Hvis du er medlem, er det meget vigtigt at foreningen har din e-mail adresse og mobil nr., ved indkaldelse til generalforsamling, stormfald, indbrud osv.
Send din mailadresse til "formanden.strandager@gmail.com"


NY RENOVATIONS ORDNING
Vi skal alle fremover sortere affaldet og rydde vejen for udhængende grene så 
den nye top moderne renovations bil kan komme frem til din affalds beholder.
Bemærk at kommunen ikke tømmer dit affald hvis disse simple regler ikke overholdes, hvilket 
kan gå udover dine naboer hvis vejen er blokeret af grene så renovations bilen ikke kan komme frem.
Historien om Strandager grundejerforening


Dette skønne sommerhusområde er beliggende ca. 3 km. før Odden havn med hurtig færgerne til Mols og Århus. Faktisk bor vi kun 3 km. fra Århus eksklusiv en lille sejllads på 50 min.

Du kan på google maps få et godt indtryk af området. klik her. Du kan også vha. Street View se vejene og de dejlige sommerhuse i området.

Det at have et sommerhus byder på mange fritidsmuligheder såsom frisk havluft, motion, fiskeri, gåture med hunden (husk poser) og godt naboskab.

På denne hjemmeside om foreningen, er der samlet en del grundliggende information om foreningens virke og det ansvar vi forventer alle har i den henseende, men også flere sider med inspiration til fritidsinteresser. 
Gå på opdagelse i dette virtuelle univers og indsend eventuelt ideer eller forslag på debat siden (vi bruger facebook) og vær med til at gøre siderne endnu bedre og inspiration for andre.

Den eneste begrænsning vi har er at det skal relatere sig til områdets formål og holdes i en god tone.

Fakta:
Udstykningen er fra midten af 1960'erne. 
Strandagers grundejerforening blev stiftet den 24. maj 1966.
Grundejerforeningen har idag 150 medlemmer.

Udstykningen omfatter sommerhusgrunde der er beliggende på begge sider af Oddenvejen kort før Molslinjens færgehavn på Sjællands Odde, som strækker sig fra nord for landevejen næsten til Kattegat, men langt de fleste grunde finder man syd for – ved Sejerøbugten.

Området er meget frodigt, nærmest skov, og mod Sejerøbugten ligger foreningens store fællesareal på ca. 10.000m2 , hvor der er etableret en både rampe, badebro og borde på arealet til fri afbenyttelse for foreningens gæster, bådejere og badende. 

Hold området rent vha. de opsatte affaldsstativer og husk ingen løse hunde eller efterladenskaber i området, hvilket iøvrigt også gælder hele Strandager sommerhusområde. 
Vis hensyn så alle føler sig godt tilpas.


Juli 2019

Maj 2017

Maj 2016

 Aug 2015

April 2014

Juli 2013

Området er blevet meget mere attraktivt med fornyelsen af den gamle badebro.


Fælles arealet!

Borde og bænke.
På fælles arealet er der etableret 4 faste rundborde med bænke med plads til 8 personer, hvor man kan sidde og nye udsigten, en kop kaffe eller andet medbragt. 
Pas godt på bænkene som er et dejligt bidrag til områdets benyttelse.

Badebro.
Vi har også i sommerhalvåret en badebro som bliver benyttet flittigt af både voksne og børn. Den bliver sat op april/maj og nedtaget efter børnenes efterårsferie i oktober.

Se billederne til højre.

Fælles arealet betegnes også som en strandeng eller overdrev - og hvad er det så egentligt (klip fra skov og naturstyrelsen):

Definition:
Strandenge kan defineres som lavtliggende, saltvandspåvirkede,
vegetationsdækkede arealer fortrinsvist langs beskyttede havkyster.
Strandengenes vegetation består af salt- og fugtighedstolerante
græsagtige arter (græsser, halvgræsser og siv) og andre urter, som
danner et mere eller mindre sammenhængende plantedække af varierende
højde, og inkluderer såvel lavtvoksende, engagtig vegetation
(salteng) som rørsump.

Tilgroning:
Arealmæssigt er langt den betydeligste påvirkning af strandengene
den landbrugsmæssige udnyttelse, hvoraf græsning er klart
den vigtigste. Som vi tidligere har set, er den græssede strandeng
eller saltengen en halvkulturtype på linie med de ferske enge og
overdrevene. Græsningen er stærkt medvirkende til saltengens
heterogenitet og rigdom af habitater og nicher og betinger derigennem, at artsrigdommen på saltengen er stor.

Da vi ikke har kvæg eller andre husdyr gående på arealet, holder vi det ved græs slåning 1-2 gange pr. år, for at undgå træer, buske og andre uønskede planter som ikke hører hjemme på en Strandeng - men vi bor her også og er en del af naturen, så benyt arealet som det er tiltænkt som et fællesareal til fritids sysler: Leg, badning, afslapning, gåture, løb, finde sten på stranden, fiskeri, finde blomster, se på områdets dyr osv.
 
Vil du læse mere så klik her - det er spændende læsning


         Arbejdsdag          

Forening har brug for din hjælp, når borde, bænke og gangbro skal opsættes på Stranden, hvilket bliver annonceret herunder i god tid

dato!

Sæt X i kalenderen hvis du har lyst
til at deltage.


    ORDENSREGLER    

Vis hensyn! til naboer og følg vores fælles regler
Undgå støj lørdag og søndag mellem 12 og 16
og koordiner støj når andre også er igang.

     Mangler du vand     

 Kontakt Yderby Lyng Vandværk på Oddenvej 354...Læs mere her

       Telefontavlen:       


 Lægevagten: 7015 0700
 Kommunen: 5966 6666
 Politi: 114
 Seas-nve: 7029 2929
 Vandværk: 6166 6190
 Dyrehospital: 5926 8072

Hjerteproblemer?
Hvis det store uheld er ude, så HUSK der er en hjertestarter ved Olga's butik og ved brugsen i Havnebyen.

        Vigtige datoer       

Storskrald afhentning
Klik her: Storskrald

Reparation af veje sker når behovet opstår. Du kan selv hjælpe til ved at sprede det grus som ligger på udvalgte hjørner af vejene. Henvend dig til bestyrelsen hvis du har brug for hjælp. Strandagervej

Willy renoverer vores bænk

Fællesarealet

Aftenstemning ved badebroen