Dræn‎ > ‎

Drænets historie

Området syd for landevejen har altid ligget lavt, og har derfor i perioden inden udstykningen været gennemskåret af grøfter og dræn. Disse dræn var i en dårlig forfatning, og en af de første store opgaver dengang, var at få lavet et nyt drænsystem. Det var dyrt!

Siden hen er der årligt blevet brugt store beløb til at vedligeholde og udbygge systemet, så de lavestliggende grunde ikke kommer til at stå under vand om vinteren og i det tidlige forår.

I 1994 gik amtet i gang med at lave fortov/cykelsti på begge sider af landevejen. Vandet, der tidligere var løbet i grøfterne langs vejen, blev nu ledt i rør. Desværre ledte man vandet fra disse rør over i Strandagers drænsystem.
Efter flere års sagsforløb, fik vejen fik ny status og overgik fra amtet til Vejdirektoratet. Det førte alt i alt til et meget langt og ubehageligt sagsforløb. Vi bragte sagen for 'Ombudsmanden', hvilket fik sat afgørende gang i sagsbehandlingen, og 'Skov- og Naturstyrelsen' traf afgørelse om at ejendomsretten til drænet er Strandagers.
I 2005 - efter 11 år - gik Vejdirektoratet i gang med at ændre rørføringen, således at vejvandet bliver ledt uden om Strandagers drænsystem.

Vi får ikke længere grundene fyldt med vand fra vejen. Vi skal ikke rense systemet for sand, grus og skidt. Gudskelov har der ikke været uheld med farlige udslip, som kunne have ødelagt systemet og miljøet.

Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.40
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.38
Comments