Dræn‎ > ‎

Dræn og reparationer

Det meste af drænet består af ler rør, der ligger i forlængelse af hinanden. Selv om de ligger meget tæt, kan vandet komme ind mellem dem og løbe ud i Sejrøbugten. Desværre kan rødder også trænge ind, og de er derfor årsag til ekstraordinære spulinger og gravearbejder. 
Opgravede er 26 cm i diameter, og stammer fra hovedledningen til stranden.

Hvis der trænger rødder ind, vokser de sig så store, at de kan gøre det vanskeligt eller helt forhindre gennemstrømningen af vand. Det er dem, der er årsag til, at der i vinterhalvåret skal spules ekstraordinært. 

I nogle tilfælde kan rødderne få størrelse som et helt pelsdyr:

Så er det nødvendigt at grave ned til drænet, og enten rense ler rørene eller lægge lange plastrør. Der skal udføres et stort arbejde, hvis rørene tilstoppes.

Rørene bliver udskiftet med plastrør, så der ikke kommer problemer med hoveddrænet - til gengæld trænger der ikke vand ind i dette rør. Der graves meget, men entreprenøren efterlader grunden i pæn stand.

Comments