Dræn‎ > ‎

Drænarbejde

Vinteren 2008/9 var mild og ikke så våd og drænet har tilsyneladende fungeret udpåklageligt i 2009.

 

Vinteren 2009/10 har været noget mere våd, og der er to steder foretaget spuling lige før Påske, ligesom der er anmeldt om meget vand først på Strandkrogen.

 

I 2010 efter vinterens vand var sunket noget, blev drænene efterset og gennemspulet og nødvendige reparationer foretaget.


I 2011 blev drænet på Strandkrogen etableret fra Strandager til svinget i Strandkrogen. Der blev spulet udvalgte steder heriblandt nede ved udløbet til kysten.


I 2012 blev der ikke foretaget nogen spuling af drænene, kun eftersyn i forårs månederne.


I 2013 blev der spuler dræn de steder der er erfaring for at problemer.


I 2014 blev en grundejer afsløret i at sende sit beskidte kloakvand over i drænene. Det er STRENGT forbudt.


I 2015 var der i periode meget vand visse steder. Det forsvandt dog hurtigt da det tager lidt tid før vandet har fundet vej ned til drænene. Drænene blev spulet udvalgte steder.


I 2016 blev der igen foretaget en større gennemgang af drænenes tilstand. Der blev udarbejdet en længere udbedringsliste, som er vedhæftet nederst på denne side.


I 2017 fortsætter arbejdet med drænloggen.


Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
27. apr. 2017 04.18
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
27. apr. 2017 04.18
Comments