Dræn

Dræntegninger og regler

Store dele af grundejerforeningens område er hævet havbund, og ligger defor lavt. Det betyder, at det er nødvendigt at dræne for at undgå, at der kommer til at stå vand på grundene.

Det er vigtigt at drænene altid fungerer optimalt!

Foreningen har 2 hoveddræn (se det vedhæftede aktuelle kort nederst på siden). Det længste begynder på det højeste punkt på Strandhagevej - løber under Oddenvej - videre ned igennem grundene til udløbet i Sejrøbugten. Det andet samler op fra den østlige del - Strandvænget til Strandbovej og til udløbet.
Til hoveddrænene er koblet sidedræn. Der ligger et i alle sideveje syd for Oddenvej (bortset fra Strandkrogen, hvor hoveddrænet løber inde på grundene).

Vores drænsystem er reguleret ved vandløbsloven. Alle, der har et dræn på grunden, er 'bredejere', med de forpligtelser, det medfører.

 Uddrag fra vandløbsloven:

"Private vandløb, herunder grøfter, rørledninger, dræn m.m., er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Vedligeholdelsen påhviler de tilstødende bredejere. Det vil sige, at den enkelte grundejer skal vedligeholde de vandløb, der måtte findes på eller ved ejendommen."

I praksis fungerer det sådan, at bestyrelsen sørger for vedligeholdelsen af det samlede dræn. Inden vinteren begynder spules drænet igennem af en slamsuger så vandet kan løbe frit ud i Sejrøbugten.

Nogle steder har man glemt, at  der ikke må plantes 2 meter på hver side af drænet. Når der så er plantet piletræer, hybenroser eller andre vækster, der nemt sender lange rødder ned til - og ind i drænet, så går det galt, og drænet stoppes helt eller delvist. Det er både dyrt og besværligt at få renset op igen, og for god ordens skyld må det nævnes, at det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig i disse tilfælde.


 HUSK, at der ikke må plantes begrænset i en afstand af 2 m på hver side af drænet iflg. vandløbsloven. 

Overtrædelse kan straffes med erstatning til udbedring!

Hvis du vil tilslutte et privat dræn fra din grund til Grundejerforeningens dræn, skal du først kontakte bestyrelsen for godkendelse. Derefter skal arbejdet aftales med en af foreningen godkendt entreprenør. 

Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
16. jan. 2020 03.38
Comments