Ejerskifte

Husk at meddele adresseændring
og ejerskifte.

 

Det sparer alle for en masse besvær og ekstraudgifter (fx gebyr ved for sen indbetaling).


Ændringer skal sendes til kasseren, der står for medlems fortegnelsen eller formanden.


Bemærk

Hvis man glemmer at meddele ejerskifte er den oprindelige ejer forpligtet til at betale kontingent og må selv opkræve det hos den nye ejer.


Som et bedre alternativ til brev kan du anvende email som ikke koster porto eller tid. 


Email adressen er: formanden.strandager@gmail.com


HUSK at udfylde 


  1. Ejendommens adresse.
  2. Dato for overdragelse 
  3. Sælgers navn, adresse og postnummer.
  4. Købers navn, adresse og postnummer. 
  5. Købers mailadresse og telefonnummer.
  6. Kontaktpunkt i forbindelse med ejerskiftet – normalt ejendomsformidleren/mægleren


-------------ooo------------
Comments